Megszállástól megszállásig

Ma 72 éve, 1944. március 19-én a német Harmadik Birodalom megszállta Magyarországot. Hitler megelégelte, hogy a Kállay Miklós vezette magyar kormány egyre kevésbé teljesíti követeléseit és a nyugati szövetségesek felé tapogatózik, ezért Horthyt Klessheimbe csalta, közben pedig megindította a Margarethe hadműveletet.

kep-12_2_2-b.jpg

A megszállást követően a vezető kormányzati és közigazgatás pozíciókba azok a korábban háttérbe szorított szélsőséges személyek kerületek, akik teljes mértékben kiszolgálták a német igényeket. Megindult a korábbi politikai és társadalmi elit egyes tagjainak üldözése, a zsidóság gettósítása és deportálása, miközben a szovjet csapatok előrenyomulásával Magyarország hadszíntérré vált. Horthy még megpróbálkozott a háborúból való kiugrással, de ennek kudarca után, október 16-án végbement a nyilas puccs, Szálasi Ferenc vette át a hatalmat, a kormányzó pedig német fogságba került. 1945 tavaszán értek véget a magyarországi harcok, amikorra Budapest és az ország nagy része romokban hevert, a német csapatokat pedig felváltották a Vörös Hadsereg megszálló alakulatai – közel 50 évre…
Videónkban az 1944 márciusa és 1945 áprilisa közötti tragikus év legfontosabb eseményeit mutatjuk be; zekkel a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk majd.