A trianoni békediktátum

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Az országot megcsonkító béke az első világháborús vereség, az Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolását kívánó nagyhatalmi érdekek, a későbbi kisantant országok (Csehszlovákia, Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, vagyis a későbbi Jugoszlávia) politikusainak már a háború alatti aknamunkája, valamint a súlyosbodó nemzetiségi problémák következménye. A példátlanul súlyos békediktátummal Magyarország visszakapta ugyan függetlenségét, de elveszítette területének kétharmadát – amelyből még Ausztriának is juttattak – és 3,3 millió magyar anyanyelvű és nemzetiségű lakost.