Amikor az egész keresztény világ Budapestre figyelt

Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus

Nyári Gábor

A katolikus egyház 1881 óta rendez Eucharisztikus Világkongresszusokat, amelyek elsődleges célja, hogy hirdessék Krisztus - az Oltáriszentségen keresztüli - jelenlétét a világban. Ezt az üzenetet kiválóan bizonyították a Kongresszusokon megjelenő hívek százezrei. 1938. május 25-e és 29-e között Magyarország adott otthont a 34. Világkongresszusnak, amelynek a vallási jelleg mellett komoly politikai üzenete is volt. Mai posztunkban a Világkongresszusról készült korabeli képekkel és cikkekkel jelentkezünk, valamint bemutatjuk a Budapestről ebből az alkalomból készült első színes film részleteit.

szinhazielet_1938_24_pages12-12.jpgA Kongresszus fővédnöke, Purgly Magdolna, Horthy Miklós felesége 

A kongresszus rendezési joga hatalmas megtiszteltetésnek számított, ennek megfelelően igen jelentősek voltak már az előkészületek is. 1938 egyben Szent István év is volt, első királyunk halálának (tehát "égi születésnapjának") 900. évfordulója alkalmából, így a két ünnepet össze lehetett kötni. 1938 májusa több szempontból is fontos dátum volt, így az eseménynek komoly politikai üzenetei is voltak. Magyarország megmutathatta, hogy a trianoni béke után talpra állt már annyira, hogy képes a Kongresszus minden követelményt kielégítő megrendezésére - szemben például egyes környező államokkal. Másrészt jelentősebb volt a Kongresszus üzenetének azon része, hogy egy ilyen időszakban, amikor már érezhető volt az újabb világháború közeledése, Európát pedig két végletekig vallásellenes diktatúra, a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió veszélyeztette (ezekből az országokból nem is érkezhettek zarándokok), hívők százezrei gyűlnek össze a krisztusi béke és szeretet hirdetésére. Ennek az üzenetnek a jegyében Magyarország pedig újra felvehette a kereszténység védőbástyájának szerepét is.

A pápát a bíboros államtitkár, Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Piusz pápa képviselte, de megjelent rengeteg magas rangú külföldi egyházi méltóság is. Magyar részről természetesen Serédi Jusztinián hercegprímás volt az egyházi "főszereplő", de a politikai vonal is erősen képviseltette magát. Horthy Miklós református vallása miatt kissé a háttérbe húzódott, így a fővédnöki tisztséget a katolikus kormányzóné, Purgly Magdolna tölthette be. A teljes társadalmi és politikai elit megjelent a rendezvényeken, de a legfontosabb szónoklatokat Imrédy Béla miniszterelnök tartotta, aki a Kongresszus kezdetekor még csak pár napja foglalta el a kormányfői széket. A Kongresszus kiváló lehetőséget adott Imrédynek a bemutatkozásra, valamint azért is volt alkalmas a szerepre, mert gondolatvilágát is ekkor még - Hitlerrel való találkozása előtt - a mély katolikus hit, a keresztényszociális és hivatásrendiségi elvek határozták meg.

fortepan_7334.jpgMindszenty József gyóntat a Hősök terén 

A Kongresszus minden szempontból sikeres volt, és különleges lelki élményt adott mind a 33 országból érkező 50 ezer külföldi zarándoknak, mind a több millió magyar hívőnek. Voltak olyan misék, amelyeken több, mint félmillióan vettek részt, a díszkivilágításban megtartott éjszakai szentségimádásokon százezrek imádkoztak együtt és áldoztak meg. Csak remélhetjük, hogy a 2020-as újabb budapesti Világkongresszus is hasonló módon hívők tömegeit fogja vonzani.

tolnaivilaglapja_1938_02_pages354-354-page-0.jpgA Tolnai Világlapja 1938. május 25-i számának címlapja a Kongresszusra érkező legfontosabb egyházi személyekről

budapestihirlap_1938_05_pages306-306-page-0.jpgA Budapesti Hírlap május 31-i részletes beszámolója Eugenio Pacelli miséjéről

nepszava_1938_05_pages342-342-page-0.jpgA Világkongresszus eseményeiről még a szociáldemokrata Népszava is beszámolt, igaz legtöbb írásukban a világ minden tájáról érkező híveket a nemzetközi munkásmozgalom tömegeihez igyekeztek hasonlítani...

tolnaivilaglapja_1938_02_pages404-404-page-0.jpg

tolnaivilaglapja_1938_02_pages405-405-page-0.jpgRészlet a Tolnai Világlapja június 1-jei számának képes beszámolójából


Részlet Zombori Vilmos a Kongresszus idején filmjéből. Itt bővebb információk érhetők el a 30 perces filmről, amely a Budapestről készített első színes felvételeket mutatja be.

A felhasznált újságcikkek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár
A fotók forrása: FortepanTovábbi információk az Eucharisztikus Világkongresszusról: http://eucharistic.hupont.hu/