A csendőr, mint magánember a Horthy-korszakban

Androvicz Gábor Az 1881-ben létrehozott Magyar Királyi Csendőrség a dualizmus, majd a Horthy-korszak rendvédelmében meghatározó szereppel bíró fegyveres katonai őrtestületként működött, amelynek elsődleges feladata a vidék közbiztonságának felügyelete és fenntartása volt (a városokban ugyanezt a…

More: